Fitness branchen er tvangslukket, hvem skulle have troet at det kunne blive aktuelt….

Det har været 2 hårde måneder og vi kan kun håbe på at de gode tendenser der er på smitten i Danmark også betyder at vores branche også kan komme i gang. Når vi så kommer i gang, bliver det nok med restrektioner og er vi klar til dem?

Her er hvad IHRSA (verdens største fitness organisation) anbefaler at vi tænker over som fitness udbyder.

Tjekliste til fitnessudbydere.

Imens fitnesscentre og idrætsklubber rundt omkring i verden indenfor de næste uger eller måneder begynder at overveje deres planer om genåbning, har IHRSA lavet en tjekliste over de ting man som udbyder bl.a skal overveje iforhold til genåbning..

Overvejelserne er blevet indelt i fire kategorier:

* Begrænsninger

* Rengøring og Hygiejne

* Bemanding

* Genåbning

IHRSA anbefaler, at alle genåbninger efter COVID-19 nedlukningen bør have fokus på forøget plads imellem medlemmerne, så mulighed for afstand kan bevares, samt intensivere rengøringen. Centrene skal derfor overveje om de har tilstrækkeligt personale, til at hjælpe medlemmerne med disse nye foranstaltninger, samt om de nødvendige værnemidler, sprit, rengøringsmiddel etc. haves for at kunne udføre en forsvarlig genåbning.

Det er forvirrende, at retningslinjer, råd og vejledning ofte afviger en smule fra hinanden, alt afhægig af i hvilken region de enkelte centre ligger.

“Med enhver plan er det væsentligt, at beslutningen om at genåbne følger den opdateret viden som kommer fra de nationale, regionale, statslige og lokale myndigheder, med henblik på at kunne genåbne udfra en anbefalet tidslinje, samt med de begrænsninger det matte medføre ” siger IHRSA.

Begrænsninger

Hvordan vil dit center begrænse antallet af mennesker i lokalerne, så de anbefalede restriktioner om afstand stadig kan overholdes, og hvordan vil der blive ført tilsyn med, samt håndhævelse af disse restriktioner?

Ifølge Pure International Group CEO Colin Grant, kunne medlemmer i de kinesiske centre, ved genåbning, reservere adgang til klubben i en 90 minutters tidsperiode. Personalet havde derefter en time uden medlemmer hvor de gjorde rent i centeret, for derefter at modtage nye medlemmer. Personalet skal være inkluderet i det antal af mennesker, der må være i centeret på en’ gang, hvis din regering har lavet begrænsninger om dette.

Vil du genåbne centeret med træning af grupper eller små grupper?

Hvis du åbner op for gruppetræning, hvordan vil du sikre at træningerne er tilrettelagt, således at folk undgår at dele udstyr og plads?

 1. Hvad vil du gøre med dine virtuelle produkter? 

Vil du blive ved med virtuelle gruppe timer? Hvad med personlig træning?

Hvordan vil genåbningen påvirke dine virtuelle produkter?

For eksempel kan nogle risikogrupper (ældre mennesker og mennesker med kroniske sygdomme) måske ikke have mulighed for at komme tilbage med det samme. Virtuelle produkter kan stadig have store fordele for disse grupper, og planlægningen af genåbningen kunne være en god måde at overveje, hvordan virtuelle ydelser passer ind i dine planer fremadrettet.

 1. Hvordan vil du håndhæve de anbefalede regler for afstand?

Dette inkluderer cardio maskiner, området med frivægte og andre af centerets steder som f.eks. cafeområder, omklædningsrum og sauna.

Nogle centre placerer måske håndklæder eller skilte på hver anden maskine eller – eller trækker stikkene ud så maskinen ikke kan være I fukntion, eller måske helt flytter dem fra centeret. At skabe afstand kan  være udfordrende i frivægts området eller områder, hvor der er bevægelser.

 1. Hvilke ændrede politikker eller procedurer vil du indføre for at forhindre folk fra at samle sig i visse områder?

For eksempel kan dit normale setup for check-in betyde at du får skabt en flaskehals af mennesker samlet et sted , der besværliggør muligehden for afstand?

Nogle genåbnede centre har beholdt omklædningsrum lukkede, bortset fra toilet faciliteterne for at opretholde afstanden mellem medlemmerne.

Rengøring og hygiejne

 1. Hvor ofte skal ansatte rengøre maskiner og overflader? 

Hvordan vil du rengøre rummene med gruppetræning mellem timerne, hvis du tilbyder det?

Hvilke rengøringsprodukter skal de benyttet til forskellige flader?

En oversigt over rengørings procedurer og et skema vil hjælpe dig med at koordinere ansatte og den øgede focus på rengøring..

 1. Er der nogle ting, der er sværere at rengøre som du burde flytte væk fra centeret?

F.eks. ting som elastikbånd, håndvægte, yoga og udstrækningsmåtter, TRX stropper og visse typer af skumruller.

 1. Er der nogle yderligere rengøringsprocedure som du vil tilføje som f.eks ultraviolet lys eller rengøring med damp?

Overvej hvordan det vil påvirke arbejdsrutiner, og om det vil kunne opfylde dine ansattes behov. Begynd at undersøge forhandlere tidligt i prcoessen for at sikre dig, at du har de remedier, som der skal bruges for at kunne iværksætte denne plan.

Overvej hvorvidt ansatte kan være der under visse procedurer såsom eks. vis damprengøring og hvis ikke, hvordan vil du planlægge udføringen af dette, så det påvirker de andre rutiner mondst muligt.

 1. Hvordan vil personalet, som har ansvaret for rengøring været beskyttet mod udsættelse af vira?

Vil der eks. vis blive givet eller er det et krav, at de har handsker og ansigtsmasker på?

I nogle områder kan dette være lovpligtigt, i andre områder kan det være forbruger “bestemt”. I Kina, bruger ansatte og medlemmer masker. Dog er der mange dele i verden, hvor masker ikke er tilgængelige for forbrugere, på grund af mangel af disse ting til sundhedsvæsnet.

 1. Vil du kræve, at medlemmer og ansatte, skal have beskyttende tøj på som f.eks. ansigtsmasker?

CDC, amerikansk pendant til Statens Serum Institut anbefaler nu at man “går i tøj, der dækker ansigtet i offentligt omgivelser, hvor reglerne om konstant afstand kan være svære at følge.” Tøj der dækker ansigtet kan tilføje et lag af beskyttelse, nu da COVID-19 kan overføres fra folk som ikke har nogle symptomer og ikke ved, at de er inficeret.

 1. Hvordan vil du videregive og håndhæve at medlemmer har en god rengørings praksis?

For eksempel, hvordan vil du sikre, at dine medlemmer rengører deres udstyr og den plads de har brugt, når de er færdige, at de vasker deres hænder og dækker deres mund, når de hoster? Hvad kan du gøre for at nem rengøring og god hygiejne er let for dem?

Bemanding

 1. Hvor meget personale har du brug for, for at kunne fuldføre første fase i genåbning?
 1. Hvilke ansatte vil du bringe tilbage for at udfylde disse roller, og hvordan vil du videregive informationer om forandringer omkring deres ansvar og roller?
 1. Hvad vil du gøre for at sikre at dine rutiner beskytter tilbagevendende ansatte mod COVID-19?

Vil du teste ansatte for COVID-19 før de kommer tilbage til arbejde, hvis det er muligt at teste dem? Vil du lave daglig tilsyn med ansattes sundhed (f.eks. tjekke deres temperatur)?

 1. Hvilken yderlig træning vil personalet have brug for før centeret genåbner i et nuværende COVID-19 miljø? 

Genåbning

 1. Hvordan vil du planlægge genåbningen af forskellige afdelinger af dit center?

Vil du åbne det hele på en gang, eller i stadier?

I Kina genåbnede centrene hoved faciliteterne i første fase, mens omklædningsrum, bade og sauna forblev lukkede. Nogle centre valgte at tillade, at omklædningsrum var åbne, så folk kunne bruge toilettet, men ikke for omklædning. Overvej, hvilke dele af dit center, du planlægger at åbne først og lav en tidslinje for genåbning af de efterfølgende dele.

 1. Har du brug for at lave nogle opdateringer eller forandringer til din nuværende ydelser for at kunne imødekomme nye behov der kommer med en begrænset genåbning?

For eksempel, hvis du beslutter, at medlemmer skal booke en tidsperiode for deres træning i centeret, kan din nuværende software opfylde dette behov?

 1. Er der nogle ydelser du har implementeret under nedlukning som du vil fortsætte med efter du genåbner?

Overvej, hvorvidt disse ydelser vil være tilgængelige for alle, også ikke betalende brugere eks.vis livestream på FB, Hvor meget skal dette tilbud fremover koste? Hvordan vil du justere dette iforhold til  de allerede eksisterende ydelser.

Er prisen på kontigent generelt nødt til at stige, for at kunne imødekomme de stigende omkostninger grundet COVID 19?

 

Tilmeld nyhedsbrev