Under og især efter økonomiske kriser bliver den rige ofte rigere og den fattige ofte fattigere. Dette er nok også tilfældet i vores branche.

Dem der er velpolstret økonomisk, eller har ejere der af strategiske årsager ønsker at holde hånden under deres investering, vil have store muligheder for at købe op eller åbne nyt, hvor andre har måtte give op og lukke.

Dette gælder ikke kun i fitnessbranchen, men også i mange andre brancher. Der er ikke noget forket eller ulovligt i dette, det er blot en’ af måderne hvorpå store koncerner bliver endnu større.

Uanset om man driver et enkelt center eller en stor kæde i fitnessbranchen har og er vi inde i en hård periode. Jeg tror vi alle kæmper med faldende medlemstal og har svært ved at få tilstrækkelig antal nye indmeldelser, til at” lukke hullet”

Den danske fitnessbranche “storebror” Fitness World har f.eks.sammen med deres søster selskab Pure Gym i England, fået ca. 600 mio. i likviditets tilskud så den kan komme igennem krisen. Klogt valgt, når nu det er en mulighed, alt andet ville være dårlig ledelse.

Vi andre små operatører har ikke denne mulighed, men vi får forhåbentlig i en vis udstrækning opbakning af banker, leasingselskaber, udlejere osv. Dog ser vi nu konkurser og nedlukninger og det vil desværre nok være det vi fremadrettet skal forholde os til.

Jeg kan frygte at flere gode træningscentre vil føle sig tvungen til at sælge eller lukke da denne krise langsomt dræner de små kasser.

Måske er tiden inde til at finde nogle løsninger på hvordan vi som små centre kan få  driftsfordele ved at arbejde sammen og ikke kun kæmpe med at få egen hverdag til at hænge sammen?

Faktum er, at i de mindre selvstændige træningscentre er der rigtig meget faglighed, sammenhold, god service og en daglig leder der måske ovenikøbet er ejeren selv. Dette er en kvalitet fremtidens fitness medlemmer vil sætte pris på.

Tendensen inden Corona, var at mange nye spændende træningscentre/koncepter begyndte at åbne, og der var ved at udvikle sig en hvis metaltræthed i de store kæder og mange kædemedlemmer havde lyst til at prøve noget nyt.

Den store udfordring kan være at få fortalt at dette fine alternativ findes på markedet, fordi de store kæder fylder i medie billedet, med tv reklamer og andre dyre måder at brande sig på. Muligheder vi små operatører ikke har.

Kunne man forestille sig at de 100 privatejede træningscentre slog sig sammen om f.eks:

  1. Markedsføring (tv reklame kampagner, google adworks, socialemedier og en fælles hjemmeside, med link til egen hjemmeside osv.)
  2. Gratis træningsadgang i hele landet for vore medlemmer i alle 100 centre (gennem Trainaway)
  3. Fælles indkøbsportal, hvor alle vore indkøb kunne give storkøbsfordele.
  4. Fælles kompetence udvikling for ledere, instruktører og andre medarbejdere.

En ide til den danske fitnessbranche om at stå sammen og give danskere større mugligheder for at finde gode alternativer til kæderne. Ovenstående kunne både give øget omsætning, besparelser og højere faglig kvalitet.  Vi kan tilbyde engagement, differentiering og kvalitet i vores “små”  træningscentre og det skal vi udnytte og fastholde!

Vi har alle nok at se til, med at holde hovedet oven vande, men gør vi ikke noget nu, risikere vi at kæderne bliver endnu stærkere og det er ikke til danskernes og vores fordel

KlubDanmark har altid haft en ambition om at samle branchen, skabe stærke netværk, finde gode indkøbsaftaler, afholde inspirerende netværksmøder og vores sponsorere har altid støtte op om dette. Nu er tiden måske til, at vi tænker endnu større og tager næste step for at sikre reelle driftsfordele frem for kun inspiration til egen drift.

Skulle vi ikke se om der kunne findes en model hvor vi går ud med et fælles budskab om et stærkt alternativ til kæderne, udnytter teknologien til at lade vore medlemmer træne gratis i hele landet, øge omsætningen, spare penge, og styrke vores faglighed?

Lad os i branchen tage snakken og finde ud af om der også er andre der tænker som mig?

Hilsen Leif Christensen (ejer af 3 mindre træningscentre i Odense området)

 

Tilmeld nyhedsbrev